PHP ile Rastgele ifre Uretimi
Uyelik sistemi gibi bir is yapiyorsaniz ve rastgele sifre uretmeye ihtiyaciniz varsa bu kod sizin ihtiyacinizi buyuk ihtimalle karsilayacaktir. Ayberk'in daha once ASP ile yapmis oldugu versiyonu surada gorebilirsiniz.


function SifreUret($length) {
$chars=array();
foreach(range(0, 9) as $number) {
$chars[] = $number;
}
foreach(range('a', 'z') as $letter) {
$chars[] = $letter;
}
foreach(range('A', 'Z') as $c_letter) {
$chars[] = $c_letter;
}
shuffle($chars);
$rand_keys = array_rand($chars, $length);
$pass='';
foreach($rand_keys as $k) {
$pass .= $chars[$k];
}
return $pass;
}


echo SifreUret(8); seklinde denemesini yapabilirsiniz. 8 yerine kac karakter olmasini istiyorsaniz onu girerek uzunlugunu degistirebilirsiniz.
June 17, 2009
Ozgun Sari
PHP
0 yorum